Menu

X

Kyrie is de titel van de eerste EP van The Psalm Project. Een overwegend akoestisch album waarin wordt teruggegrepen op een pure vorm van aanbidding. Veel zeggen met weinig woorden.

Woorden die al decennia worden gebruikt om God te eren en hun oorsprong vaak vinden in de Psalmen. Kyrie (Heer, ontferm U), Sanctus (Heilig, heilig, heilig), Gloria, Credo (Dank U, voor het Leven) en Agnus Dei (Waardig is het Lam) worden aangevuld met twee prachtige bewerkingen van Psalm 1 (U bent bij mij) en Psalm 42 (Heer, ik roep vanuit het dal).

Kyrie is een album waarin onze afhankelijkheid en ontzag voor God die heilig en almachtig is centraal staat. Het album wil mensen bemoedigen in deze onzekere tijden. “Gelukkig is de mens met ontzag voor de Heer (Psalm 112:1).”

Het album is nu verkrijgbaar in de (christelijke) boekwinkel.